bestyrelse

Bestyrelser og Advisory Boards

Har du modet til at ville forandre? Eller tror du, at alt bliver bedre til næste år?

Virksomheder, der har en professionel og arbejdende bestyrelse har langt større chance for succes end de, der ikke har. En ny undersøgelser fra Dansk Industri viser, at de virksomheder, der har minimum et eksternt bestyrelsesmedlem har en 14% større værditilvækst pr. medarbejder end virksomheder uden eksterne medlemmer i bestyrelsen. 

Jeg tager bestyrelsesarbejde i små- og mellemstore ejerledede virksomheder. Det er her, jeg føler, jeg gør mest gavn. Jeg vil gerne være tæt på og betragtes som en del af et team. Jo tættere jeg er på din virksomhed, jo mere viden har jeg – og jo større værdi har jeg for ejeren og virksomheden.

Hvad kan en professionel bestyrelse give af værdi til din virksomhed?

Primært er det vigtigt, at bestyrelsen kommer med et nyt perspektiv på virksomheden, fordi ejerkredsen naturligt kender den ud og ind og derfor sagtens kan have blinde vinkler. Her er det bestyrelsens opgave at forsøge at sætte fokus på nye ting, tiltag og vinkler. 

Alle bestyrelsesmedlemmer kommer med forskellige kompetencer, viden og erfaring, som ikke nødvendigvis findes i virksomheden. Når en virksomhed når et hvis punkt i dens udvikling, kan det være svært at se sig ud af, hvordan man skal komme videre. Her kan ekstern hjælp være guld værd. Mit argument er her, at det er nemmere for en ekstern person med den rette erfaring at stille de kritiske og udfordrende spørgsmål, som bidrager til, at man kan se på virksomheden fra et nyt perspektiv. Du har ikke de samme udfordringer nu, som du havde, da du startede ud; og derfor skal der lægges ny strategi, som kan tage dig og din virksomhed til nye højder – og det er her, jeg kommer ind i billedet. 

Jeg kan hjælpe dig som ejerleder med til at prioritere de mange strategiske indsatser og ressourcer, der skal gavne din forretning. 

 

Luk menu